Over De Vlaminckhorst

Geschiedenis

De Vlaminckhorst is een eeuwenoud landgoed , waarvan 5 ha overgebleven zijn. Het grenst aan de bebouwde kom van Heino. Het is een plaats waar het ontstaan van Heino en haar rijke historie nog terug te vinden is. In de 13e eeuw werden boerderijen gebouwd op de grens van de hoge en de lage gronden. Dit was het begin van het ontstaan van Heino. Geschiedschrijving spreekt reeds van een boerderij op de plaats met de naam Vlaminckhorst in de 13e eeuw.

In de Middeleeuwen was het gebruik dat de boeren hun pacht aan de landeigenaren betaalden in landbouwproducten. Voor de opslag hiervan werden opslagschuren gebouwd, zogenaamde “spiekers”.


Ontwikkelingen

Corona-proof huren van de deel van de boerderij

Er kunnen maximaal 15 personen corona-proof veilig gebruik maken van de goed geventileerde ruimte met allerlei mogelijkheden om ook buiten filosoferend rond te lopen...   Lees verder

Twee authentieke hooibergen - een vijfroedige en een steltenberg - verplaatst van Heeten naar Heino

De steltenberg is rond 1880 gebouwd bij de start van de ontginningswerkzaamheden van de gronden rond Heeten (zie foto), voor het stichten van een boerderij. De steltenberg is gebouwd voor het... Lees verder

Meer nieuws

  • Om het landgoed heen is veel groen!
  • Inmiddels ziet het landgoed er anno 1-9-2020 verzorgd uit
  • Webinar 15 april 2020
  • Niet doen die zonnepanelen!
  • 7,5 ha zonnepanelen op het oorspronkelijke landgoed?
  • Steltenberg wordt dichtgemaakt
Naar nieuwsarchief
Situering

De Vlaminckhorst is een NSW-landgoed. Een gemeentelijke weg, buiten de bebouwde kom zonder verdere bebouwing, deelt het landgoed in tweeën. Het noordelijke deel (2,5 ha) ligt op een es en is archeologisch beschermd. Het zuidelijke deel (2,5 ha) ligt op de lage grond, waarop de gebouwen zijn gesitueerd.

De es is aan de oost- en noordzijde omzoomd door houtsingels en aan de westkant open. De zuidkant, met bebouwing bestaat uit de spieker met een Engelse landschapstuin met vijver en een boerderij met een oorspronkelijk erf, karnhuisje, schuren en weiland. Het geheel is nog in dezelfde vorm en uitstraling als toen het gebouwd werd in 1858 doch er is sprake van veel achterstallig onderhoud.

Actueel

Verhuur deel

Verhuur deel

Locatie voor vergaderingen en workshops

De deel van de boerderij kan worden gehuurd. Stuur een mail naar info@vlaminckhorst.nl of bel 06 30092240 / 06 22980379 voor meer informatie.

Sober erf

Sober erf

Moes- en bloementuin

Het erf zal zijn oorspronkelijk karakter van boerenerf terugkrijgen. Hierbij wordt gedacht aan de toevoeging van een hooimijt en het bouwen van een kapschuur met daarin originele landbouwwerktuigen uit vervlogen tijd.

Engelse tuin

Engelse tuin

Naar voorbeeld uit 1850

De Engelse landschapstuin zal in ere worden hersteld door de vijver uit te baggeren, deze vijver werd vroeger gebruikt om vis uit te halen voor de maaltijd. Bovendien wordt de padenstructuur hersteld.
 

Avatar

De deel

Ruimte voor culturele activiteiten

De ruimte van de deel als ook de Engelse landschapstuin zullen ook uitermate geschikt zijn voor het realiseren van kleinschalige cultuurprogramma’s zoals muziek en theater.Contactgegevens

Landgoed de Vlaminckhorst
Vlaminckhorstweg 38-40
8141GH Heino

Telefoonnummer Henk: 06 300 922 40
Telefoonnummer Nellie: 06 229 803 79

E-mail: info@vlaminckhorst.nl
Website: www.vlaminckhorst.nl

Agenda

Subsidieverstrekkers

Provincie Overijssel
onumenten zijn een belangrijk onderdeel van de cultuur erfgoed van Overijssel. Zij zijn onderdeel van het ‘Verhaal van Overijssel’. Dat verhaal vertelt hoe Overijssel is geworden wat het nu is en waar het naartoe gaan. Het erfgoed is bepalend voor de identiteit van de provincie.

Met de subsidieregeling wil de provincie cultureel erfgoed duurzaam behouden en beleefbaar maken voor het publiek. De provincie investeert zoveel mogelijk in rendabel en maatschapppelijk functioneel gebruik van mounumenten.

 

IJsselacademie
De IJsselacademie is een kenniscentrum en productiehuis voor streekcultuur in Overijssel. U kunt De IJsselacademie terecht met vragen over taal, geschiedenis en tradities in de regio. De IJsselacademie maakt zich hard voor wetenschappelijk onderzoek en versterken de belevingswaarde van streekcultuur.